Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
PROJEKTS
Last Update
13.02.2014

 Latvijas Universitāte, kā viens no partneriem, īsteno Baltijas jūras reģiona programmas projektu “Technet_nano - Transnacionālo tīro telpu un nanotehnoloģiju zinātniskā aprīkojuma tīkls ar mērķi nodrošināt pieeju inovāciju resursiem un servisiem maziem un vidējiem uzņēmumiem Baltijas jūras reģionā”.
Projekta mērķis ir sniegt Baltijas jūras reģiona mikro un nanotehnoloģiju jomas maziem un vidējiem uzņēmumiem pieeju inovācijas resursiem un pakalpojumiem tīru pētniecisko telpu un aprīkojuma starptautiska sadarbības tīkla ietvaros.
 

• Technet_nano ir apvienība, kas ietver publiskās tīrtelpas un pētniecības aprīkojumu mikro- un nanotehnoloģiju jomā
• Technet_nano apvieno 12 partneru kompetences un aprīkojumu
• Technet_nano partneri piedāvā augstas kvalitātes pakalpojumus, inovāciju sekmēšanu un jaunu produktu attīstību
• Tīkla attīstību un ieviešanu ir līdzfinansējusi Eiropas Savienība (Eiropas Reģionālās attīstības fonds)

Pakalpojumi partnerinstitūcijās:

• Konsultācijas par tehnoloģijām
• Paraugu raksturošana/ Analītiskie pakalpojumi
• Paraugu sagatavošanas tehnoloģijas
• Iespējamo rezultātu paredzēšana
• Proof of concept studijas
• Prototipēšana
• Maza apmēra ražošana
• P&A projekti
• Aprīkojums nomai
• Laboratoriju telpa nomai
• Finansēšanas padomi
• IPR konsultācijas
• Apmācības un tālāka izglītība

Tīkla organizācijas:

• University of Southern Denmark, Dānija
• University of Tartu, Igaunija
• Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel, Vācija
• Flensburg University of Applied Sciences, Vācija
• WTSH - Business Development and Technology Transfer Corporation of Schleswig Holstein, Vācija
• University of Latvia, Latvija


• Kaunas University of Technology, Lietuva
• Applied Research Institute for Prospective Technologies, Lietuva
• Center for Physical Sciences and Technology, Lietuva
• Silesian Science and Technology Centre of Aviation Industry Ltd., Polija
• Acreo Swedish ICT, Zviedrija
• Royal Institute of Technology, Zviedrija

 
Technet_nano ietvaros tiek organizēti starptautiski tematiskie semināri uzņēmumiem, kuros tiek runāts par jaunākajiem
sasniegumiem un potenciālām inovācijām un jaunu produktu attīstību. 
Tuvāka informācija par projektu un plānotajiem pasākumiem – www.technet-nano.eu.

Projekta Latvijas partneri:
• Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūts
• Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
• Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Bioanalītikas un biodozimetrijas laboratorija

Projekta Nr.: #074
LU reģ. Nr.ETS2012/11
Projekta kopējās plānotās izmaksas: EUR 2 662 381,64
Latvijas Universitātes daļa: EUR 146 907,89 (LVL 103 247,45)
Nacionālais finansējums - EUR 22 036,18 (LVL 15 487,12)
Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums - EUR 124 871,71 (LVL 87 760,34)

Partnerība • Universitātes ar publiskām tīrtelpām
• P&A institūcijas mikro- un nanotehnoloģiju jomā
• Tehnoloģiju pārneses organizācijas un uzņēmējdarbības  attīstības aģentūras
• Tīklu konsultējošie MVU
Partneru skaits    12
Partneru valstisDānija, Igaunija, Vācija, Latvija, Lietuva, Polija, un Zviedrija
Vadošais partneris  Syddansk Universitet, Dānija
Kopējais finansējums  2,66 miljoni €
Ilgums 27 mēneši (janvāris 2012 – marts 2014)